Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Stödja vuxna personers vilja

Publicerad den 23 juli 2018

Många personer med behov avinsatser från socialtjänstenbehöver stöd att uttrycka sin vilja. Därför behöver personal som möter personermed nedsatt beslutsförmåga ge personerna stöd. Temat beskriver hur handläggareoch utförare kan stödja vuxna personer med funktionsnedsättning att uttryckasin vilja. L...

Ls mer

Tips på utbildning

Publicerad den 9 februari 2018

SIPU:s kurs "Biståndshandläggning av demenssjuka -Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd" ger dig som biståndshandläggare verktygen för att skapa goda förutsättningar för att kunna utreda enskilda med demens, att se den enskildes behov och samarbeta med anhöriga...

Ls mer

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Anette Owén
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter