Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Läsvärt!

Publicerad den 2 juni 2018

I TAM-Arkivs senaste tidskrift Nio - Fem så finns det artiklar och bilder som kan vara intressanta för er medlemmar. På framsidan, i artikel om professionsforskning, artikel om Kropp och kläder samt sista sidan har de nytagna bilder där en person har på sig kläder från våra samlingar.samt ...

Ls mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Publicerad den 19 maj 2018


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de här si...

Ls mer

Tips på utbildning

Publicerad den 9 februari 2018

SIPU:s kurs "Biståndshandläggning av demenssjuka -Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd" ger dig som biståndshandläggare verktygen för att skapa goda förutsättningar för att kunna utreda enskilda med demens, att se den enskildes behov och samarbeta med anhöriga...

Ls mer

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Anette Owén
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter