Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Rapport om befolkningens alkoholvanor

Publicerad den 31 oktober 2019

Ta del av CAN:s intressanta rapport om befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2018. I rapporten får du ta del av hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i befolkningen under 2000-talet.

Ta del av rapporten på CAN:s hemsida.
...

L�s mer