Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Könsinkongruens och psykisk hälsa

Publicerad den 8 december 2018

Endast en bråkdel av personer som upplever aspekter av könsinkongruens söker vård. Samtidigt drabbas de oftare av psykisk ohälsa och har tre gånger högre risk för självmordsförsök jämfört med övriga befolkningen. Det framkhttp://ces.sll.se/aktuellt/hogre-forekomst-av-sjalvmordsforsok-bland-personer-med-konsidentitetsproblematik/ommer i ett faktablad från CES. Läs mer här!