Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

God samverkan i komplexa situationer

Publicerad den 4 juli 2019

Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. I SKL:s skrift finns konkreta tips för hur personal kan ta sig an situationerna tillsammans. Läs mer här!