Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Ny broschyr om psykisk ohälsa hos äldre 

Publicerad den 23 juli 2019

 Fem myndigheter presenterar gemensamt den nya broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!”. Den bygger på myndigheternas samlade kunskap på området och innehåller citat från experter inom området liksom från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Broschyren har tagits fram i samarbete med brukarorganisationer och tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns. Läs broschyren här!