Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Nyhetsarkiv


Översyn av LSS-regler bostad med särskild service

Publicerad den 13 april 2020

Regeringen ger Carina Sammeli i uppdrag att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet med översynen är att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.Läs mer här!