Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg, FSO

CSA - Centralförbundet för Socialt Arbete har konferens under temat:
SOCIONOMUTBILDNINGEN 100 ÅR - ETT SVAR PÅ SAMHÄLLETS UTMANINGAR

HEMSIDAN ÄR UPPDATERAD 210901 klockan 22:15

Styrelseprotokoll från 18/8-21 och 25/8-21 är inlagda under medlemssidorna!

Har du inte fått något mejl om 25/9 så har vi inte din rätta mejladress! UPPDATERA!

INBJUDAN TILL AVSLUTNINGSMIDDAG LÖRDAG 25/9-21! 
Inbjudan har skickats ut vecka 32 på mejl!
Om du inte nåtts av mejlet, så kontakta Bo Sjöberg via telefon eller SMS på 0703577188

Tidigare inlägg nedan!
Lördag 24/10 2020 klockan 14.05 tog årsmötet beslut om att lägga ner föreningen!

Styrelsen består nu av tre personer som ska slutföra nedläggningen av föreningen!
Ordförande: Anette Owén Sekreterare: Ove Lindroth Kassör: Bo Sjöberg
Kontakta styrelsen på info@fso.nu 


Från kamratförening till yrkesförening
- Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 


Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén
e-post: info@fso.nu

BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg 
på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu