Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg, FSO

HEMSIDAN ÄR UPPDATERAD 210305
Årsmötesprotokollet 2020, inkl. 12 bilagor, är inlagt under medlemssidorna
Styrelsemötesprotokollen t.o.m.210210 är inlagda under medlemssidorna

Lördag 24/10 2020 klockan 14.05 tog årsmötet beslut om att lägga ner föreningen!

Styrelsen består nu av tre personer som ska slutföra nedläggningen av föreningen!

Ordförande: Anette Owén Sekreterare: Ove Lindroth Kassör: Bo Sjöberg

Kontakta styrelsen på info@fso.nu 


Från kamratförening till yrkesförening
- Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 


Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén
e-post: info@fso.nu

BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg 
på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu