Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svarar på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nya medlemsavgifter från och med 1 januari 2018!

Enligt beslut på årsmötet 2017 höjs medlemsavgifterna  från och med 1 januari 2018.  Avgiften höjs för ordinarie- och stödmedlemmar med 10 kronor per månad. Avgiften för pensionärsmedlemmar är oförändrad. Medlemskap för studenter är forstatt kostnadsfritt. 

Ordinarie medlem: 480 kronor per år
Pensionärsmedlem: 175 kronor per år
Stödmedlem: 480 kronor per år
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommande styrelsemöten 2017

1-3 december arbetshelg och styrelsemöte

Ytterligare styrelsemöten via telefon kan bli aktuella
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här

______________________________________________________________________________________________________________________________________

FSO har getts möjlighet att yttra sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen.

Läs förslaget på de uppdaterade råden här! 

Läs FSO:s yttrande här!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Snart fyller FSO 100 år. Föreningens namn var då Svenska fattigvårdsförbundet. Första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel  Hirsch. Läs programmet här!

________________________________________________________________________________________________

Läs FSO:s senaste nyhetsbrev här!


ÅRSMÖTE 2018


Datum för FSO's årsmötet 2018 är bestämt. Boka in 17 och 18 mars redan nu!

Denna gång ser vi fram emot ett årsmöte på Ålands hav. Mer information och anmälan kommer senare. 


Hoppas vi ses på årsmötet!

 


Aktuellt


Region Örebro län söker utvecklingsledare

den 22 november 2017

Utvecklingsledaren är med i ett team och ska leda arbetet med kunskapsutveckling och samverkan inom området välfärd och folkhälsa. Uppdraget blir att arbeta med fokus på område funktionsnedsättning. Läs annonsen här!


Funktionshinder och delaktighet

den 22 november 2017

 

Sveriges Kommuner och Landsting har kommit ut med ett nytt positionspapper kring funktionshinder och delaktighet. Läs mer här!


Ny hälso- och sjukvårdslag från 1 april 2017

den 15 november 2017

Den 1 april 2017 trädde en ny hälso- och sjukvårdslag ikraft och det har kommit ett nytt meddelandeblad från Socialstyrelsen om detta. Meddelandebladet informerar om vilka nya bestämmelser som gäller samt vilka bestämmelser som upphört att gälla alternativt flyttats till annan författning. Läs meddelandebladet här!


Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

den 7 november 2017

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning visar att osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD. Läs mer här!


Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster

den 7 november 2017

Rapporten är ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram och lämna förslag på hur en nationell samordning för utveckling, samordning och långsiktig utformning för digitala trygghetstjänster. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD. Läs mer här!


Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

den 5 november 2017

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten. Läs mer här!

 


Introduktion till autism

den 5 november 2017

e-autism är en kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den ger en introduktion till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Läs mer här!


Yrkesintroduktion för baspersonal inom funktionsnedsättning

den 5 november 2017

Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som söker kunskap inom området. Läs mer här!


Bra mat i äldreomsorgen

den 5 november 2017

Livsmedelsverket gerråd och rekommendationer om bra mat i äldreomsorgen,med viktiga aspekter kring mat för äldre. Råden vänder sig till omsorgspersonal som hjälperäldre med mat och måltider,antingen på ett äldreboende eller i det egna hemmet. Läs mer här!


Äldreomsorgens nationella värdegrund

den 5 november 2017

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Materialet visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken. En stor del av innehållet upptas av övningar som bygger på dialoger om värdegrund.Läs mer här!


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Gunilla Nordberg epost: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Gunilla Nordberg
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter