Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Från kamratförening till yrkesförening - Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 

Styrelsen har varit på studiebesök på TAM arkivet, intressant och givande (gå gärna in på deras hemsida www.tam-arkiv.se).
Vi efterlyser nu material som kan vara till glädje för framtiden som du kan skänka till FSO för att förvaras i TAM arkivet. Vi tar gärna emot broscher, dräkter, tidningar och annat föreningsmaterial. Kontakta oss via info@fso.nu

Mvh FSOs styrelse


Nyhetsbrev maj 2019 - klicka här!

Kommande styrelsemöten:

20-22 september arbetshelg
22 oktober telefonmöte
16-17 november arbetshelg
12 december telefonmöte

2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades. Läs programmet här!

Läs om FSOs historia här!

Våra sökord på nätet: hirsch, koch, fattigvårdsförbundet, äldre, äldreomsorg, handikapp, funktionsnedsättning, LSS, LASS, funktionshinder, socialtjänstlagen, SOL, SFF, föreståndare, fattigvårdsanstalter, SFF, CSA, fattigvårdskongress, hesselgren, pauli, montelius, rosenberg, hamrin, håkansson, barnavårdsförbundet, SFBF, socialvårdsförbundet, SSF, ålderdomshemsföreståndarinneutbildning, servicelinje, omsorgslinje, omsorgsprogram, omsorgsexamen, högskoleförordningen, socionomexamen, trydegård, vidman

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här
FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här!

Aktuellt


den 15 september 2019

Ny broschyr om psykisk ohälsa hos äldre 

den 23 juli 2019

 Fem myndigheter presenterar gemensamt den nya broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!”. Den bygger på myndigheternas samlade kunskap på området och innehåller citat från experter inom området liksom från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Broschyren har tagits fram i samarbete med brukarorganisationer och tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns. Läs broschyren här!Nu krävs det legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 

den 23 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 behöver du legitimation för att kalla dig hälso- och sjukvårdskurator. Du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården kan ansöka om legitimation hos oss. Du behöver ha varit verksam i minst fem år motsvarande heltid, eller i minst två år om du har en vidareutbildning. Läs mer här!

 

 


God samverkan i komplexa situationer

den 4 juli 2019

Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård och specifikt i komplexa situationer kan svåra frågor uppstå. I SKL:s skrift finns konkreta tips för hur personal kan ta sig an situationerna tillsammans. Läs mer här!


Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

den 4 juli 2019

 

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Läs mer här!


Öppna jämförelser krisberedskap inom kommunal hälso och sjukvård

den 4 juli 2019

 

Värmeböljan sommaren 2018 satte krisberedskapen på prov. Resultaten från öppna jämförelser visar nu att andelen kommuner som har en beredskapsplan för höga temperaturer i LSS-boenden för barn har ökat från 38 procent till 70 procent under de senaste tre åren. En liknande ökning har skett när det gäller LSS-boenden för vuxna.Läs mer här!

 


Tips på intressant bok

den 10 februari 2019

På FSO:s årsmöte 2019 kommer Alva Appelgren och föreläser.  Alva är författare och har publicerat en bok om  ämnet hon kommer att föreläsa om. Du kan beställa och läsa mer om boken här.
 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén,           e-post: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu