Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi har f.n. problem med att lägga in årsmöteshandlingar på hemsidan! Åtgärdas måndag fm 12/10!

Kallelse till FSO:s årsmöte 2020

Föreningen Social Omsorg (FSO) kallar till årsmöte, lördagen den 24 oktober klockan 13:00 - 16:00 på Sveavägen 41, Stockholm i ABF-husets lokal Palmesalen.

Sista dag för anmälan till årsmötet är den 10 oktober 2020. Anmäl dig till årsmötet här.

På årsmötet kommer styrelsen föreslå att föreningen ska upplösas.

Har du inte möjlighet att närvara på årsmötet kan du kontakta en annan medlem som kan vara ombud för dig på årsmötet. Ombudet behöver ha med en fullmakt från dig för att kunna företräda dig på årsmötet. Du hittar fullmakt här.

Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet. Du skriver själv ut dina handlingar om du önskar. Några utskrivna exemplar kommer att finnas på plats för att bläddra i. Förslag på föredragningslista hittar du här

Föreningen står för billigast färdsätt till och från årsmötet. Om det inte finns avgångar så att du kan ta dig hem efter årsmötet står föreningen för en övernattning på hotell upp till en kostnad på 1200 kronor. Mot kvitton så ersätts du för dina utlägg efter redovisning på reseräkning som delas ut på årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

Kontakta styrelsen på info@fso.nu om du har frågor.

Vill du delta digitalt på årsmötet?

Styrelsen har fått flera förfrågningar om möjligheten att delta digitalt på årsmötet. Eftersom det finns önskemål om detta så kommer styrelsen ordna så att du som vill kan delta digitalt. 

Det som krävs av dig som medlem är att du har en dator/telefon/platta med internetuppkoppling samt en e-postadress. Meddela styrelsen på info@fso.nu om att du önskar delta digitalt på årsmötet samt vilken e-postadress du vill få den digitala inbjudan till.


Årsmöteshandlingar 2020

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA ÄR UPPDATERADE (Verksamhetsberättelsen och reglementet) 16 oktober. 

Senaste styrelseprotokollet från 13/10 är inlagt under protokollfliken på medlemssidorna!

Årsmöteshandlingar till årsötet 2020 hittar du under medlemssidorna under fliken "Årsmöte 2020".

Från kamratförening till yrkesförening
- Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 
Besök på TAM arkivet

Styrelsen har varit på studiebesök på TAM arkivet, intressant och givande (gå gärna in på deras hemsida www.tam-arkiv.se). 

Vi efterlyser nu material som kan vara till glädje för framtiden som du kan skänka till FSO för att förvaras i TAM arkivet. Vi tar gärna emot broscher, dräkter, tidningar och annat föreningsmaterial. Kontakta oss via info@fso.nu

Mvh FSOs styrelse


         

Nyhetsbrev oktober 2019 - klicka här!
Nyhetsbrev maj 2019 - klicka här!

2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades. Läs programmet här!

Läs om FSOs historia här!

Våra sökord på nätet: hirsch, koch, fattigvårdsförbundet, äldre, äldreomsorg, handikapp, funktionsnedsättning, LSS, LASS, funktionshinder, socialtjänstlagen, SOL, SFF, föreståndare, fattigvårdsanstalter, SFF, CSA, fattigvårdskongress, hesselgren, pauli, montelius, rosenberg, hamrin, håkansson, barnavårdsförbundet, SFBF, socialvårdsförbundet, SSF, ålderdomshemsföreståndarinneutbildning, servicelinje, omsorgslinje, omsorgsprogram, omsorgsexamen, högskoleförordningen, socionomexamen, trydegård, vidman

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här
FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här!


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan

Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén,           e-post: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu