Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Förtroendevalda 2019/2020

Styrelse Föreningen Social Omsorg 

Ordförande: Anette Owén

Mobil: 070-534 66 96

Enhetschef Vård- och omsorgsboende, Örebro kommun. Anette valdes in i styrelsen 2012 blev vice ordförande 2015 och ordförande 2018.


Vice ordförande och webadministratör: Ingrid Gunnarsson.

Mobil: 070-454 62 07

Verksamhetschef Avesta kommun.  Ingrid valdes in i styrelsen 2018 och blev samtidigt vice ordförande. 


Kassör: Bo Sjöberg 
Mobil: 070-357 71 88.
Pensionerad IT/data-handläggare, Pajala kommun. Bo har suttit i styrelsen sedan 2010 och var ordförande 2011-2013. Bo har varit kassör sedan 2011.

Sekreterare: Ove Lindroth
Telefon: 070-811 75 36
Anhörigkonsulent, Nacka kommun. Ove valdes in i styrelsen 2011 och blev sekreterare 2012.

Vice kassör: Lill-Marie Öhman
Mobil: 0708-79 03 83 
Enhetschef Socialpsykiatri, Huddinge kommun. Lill-Marie valdes in i styrelsen 2013. Har varit vice kassör sedan 2014.

Vice sekreterare och webbadministratör: Ingrid Johansson 
Telefon: 08-508 22 301
Biträdande enhetschef beställarenheten funktionsnedsättning, Stockholms stad Ingrid valdes in i styrelsen 2012.

Webbadministratör: Sara Burman
Telefon: 070-424 24 51 
Familjehemssekreterare, Uppsala kommun. Sara har suttit i styrelsen sedan 2014.

 
Kontakta styrelsen via e-post: info@fso.nu 


Styrelse för stipendiefonden

Ordförande: Anette Owén
Mobil: 070-534 66 96

Ledamot: Kristina Thoma
Mobil: 070-198 21 99

Ledamot: Åsa Vidman
Mobil:070-520 46 11 


Valberedning

Annelie Gollungberg

Pernilla Risberg


Revisorer

Zenita Cider

Harriet Kristensson