Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Utbildning och forskning

Forskningscentra

Socionomprogram


Forskningscentra

ARC - Aging Research Center at Karolinska institutet and Stockholm university


Blekinge FoU AB (FH, IFO, ÄO)
Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Centrum för handikappvetenskap vid Umeå universitet


FORSA - Förbundet för Forskning i Socialt arbete

Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland (FH, ÄO)


FoU i Väst

FoU-Socialtjänst FyrbodalFoU Nordväst, Stockholm (FH, IFO)


FoU NU (FH, ÄO)
FoU-stöd, Region Uppsala (FH, IFO, ÄO)

FoU Södertörn Stockholms län (FH, IFO)

FoU Välfärd (FH, IFO, ÄO)

FoU Välfärd, Örebro (FH, IFO, ÄO)

Habiliteringens forskningscentrum Örebro (FH)

IFG - Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping

Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Högskola

Kunskapsguiden (utges av Socialstyrelsen)


Nordic Network on Disability Research - NNDRSocialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten

Socialvetenskap

Sociala nätet

Society for Disability StudiesÄldrecentrum


Socionomprogram

Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
 
Högskolan i Dalarna, Vård, medicin & socialarbete
 
Högskolan i Gävle, Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Högskolan i Jönköping, Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete

Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier

Linköpings universitet, Avdelning Socialt arbete

Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete

Lunds universitet, Socialhögskolan

Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Mittuniversitetet, Avdelningen för socialt arbete

Mälardalens högskola, Hälsa, vård och välfärd

Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete / Socialhögskolan

Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete

Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete