Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Myndigheter och organisationer

De mest sjuka äldre(Socialdepartementet)

DiskrimineringsOmbudsmannen

E-hälsa på SKL

eHälsomyndigheten

Hjälpmedelsinstitutet

Hjärnkoll

Länsstyrelserna

Myndigheten för delaktighet

Nationell eHälsa

Nationell e-hälsa på Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

Regeringen

Riksdagen

Socialstyrelsen

Svenskt demenscentrum

Sveriges Kommuner och Landsting

Teknik för äldre

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitets- och högskolerådet