Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Fackförbund och yrkesföreningar

Akademikerförbundet SSR
 
Föreningen Socionomer inom Familjhemsvården - FSF

Geropsykologer

IFSW - International Federation of Social Workers

Mind

SGS - Sveriges Gerontologiska Sällskap

Socialpsykiatriskt forum

Vision

Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare