Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Om FSO

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening. Föreningen har idag ungefär 900 medlemmar. Medlem i föreningen kan den bli som är yrkesverksam inom omsorgen om äldre eller funktionshindrade som arbetsledare, chef, handläggare, biståndsbedömare, utredare (eller motsvarande), lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander, socionomstudenter samt lärare på gymnasieskolan (social omsorg) bli.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner. En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

FSO vill både genom hemsidan och genom olika former av möten utgöra ett forum där medlemmar kan diskutera, samarbeta, sprida kunskap, utbyta erfarenheter och skapa nätverk. FSO finns även på Facebook och Instagram.

Bli medlem i FSO. Det kostar 480 kronor om året för dig som är yrkesverksam. Pensionärer betalar 175 och för studenter är det gratis. Medlemskap erbjuds även den som vill stödja föreningens verksamhet i form av stödmedlemsskap. Stödmedlemskapet kostar 480 kronor om året. Tryck på länken nedan om du vill bli medlem. Välkommen till FSO!

Bli medlem här >>