Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Historik

FSO en förening med anor

Föreningen Social Omsorg har sina rötter i början av 1900-talet. Redan 1906 skapades Sveriges Fattigvårdsförbund (senare Sveriges Socialvårdsförbund) som 1908 startade utbildning av föreståndare inom fattigvården. Ett elevmöte utlystes sommaren 1920, läs programmet här. Resultatet av den träffen blev bildandet av ett elevförbund. Årsavgiften var två kronor och den behöll förbundet fram till 1943. Föreningens uppgifter var angelägna.

Fattigvårdsfunktionärerna arbetade isolerat, de hade långt till sina kollegor, kommunikationerna var dåliga, lönen var liten och oftast saknades medhjälpare. På 1920-talet var grundlönen 1.000 kronor per år, uppsägningstiden tre månader och man hade fri mat och logi. Sedan dess har mycket hänt vilket kort kan illustreras genom några milstolpar i föreningens utveckling.


Milstolpar i föreningens historia:

1906 anordnades Sveriges första fattigvårdsriksdag
1908 startade den första föreståndarutbildningen
1920 bildades Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundets elevförening
1927 ändrade föreningen namn till Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundets kamratförening
1948 ändrade föreningen namn till Svenska Socialvårdsförbundets kamratförening
1966 ändrade föreningen namn till Sveriges ålderdomshemsföreståndare, FSÅ
1978 ändrade föreningen namn till Föreståndare inom Social Service, FSS
1993 ändrade föreningen namn till, Föreningen social omsorg, FSO
2011 etablerar sig föreningen på sociala medier som Facebook och Twitter


Kretsverksamhet

Redan i de första stadgarna beslutades att det skulle finnas ombud i de olika länen som skulle ge bistånd åt medlemmar och ge råd åt styrelsen samt vid behov representera föreningen istället för styrelsen. Det visade sig vara svårt hålla kontakt med ombuden, och årsmötet 1927 beslutade att länsombud inte längre skulle utses. Frågan aktualiserades igen 1942 då landet indelades i kretsar. Syftet var att få till stånd ett mer aktivt föreningsliv, och kretsarna kom att utgöra basen i föreningens verksamhet. Från 1977 formaliserades kretsarnas verksamhet i föreningens stadgar, så varje krets valde kretsstyrelse. Kretsarna anordnade bl.a. studie- och/eller temadagar för medlemmarna i kretsen. FSO har varit uppdelat i 23 kretsar, men sedan 2011 är kretsverksamheten nedlagd.


Från kamratblad till hemsida:

1950 började föreningen ge ut Svenska Socialvårdsförbundets Kamratförenings Medlemsblad
1966 ändade bladet namn till Medlemsblad för Föreningen Sveriges Ålderdomshemsföreståndare
1971 omvandlades Kamratbladet till tidningen Åldringsvård
1982 ändrade tidningen namn till Social Omsorg
1997 startade FSO sin första hemsida HYPERLINK
2000 blev en nystart av hemsidan
2010 beslutade årsmötet om tidningens upphörande fr.o.m. nr 2 år 2011
2011 kommunikation och information sker genom hemsidan
2011 FSO går med i Facebook och börjar twittra på Twitter den 22 november
2012 FSO startar en Facebooksida den 15 januari

Tidigare ordföranden

Här är en förteckning över alla som varit ordförande i föreningen sedan starten år 1920. FSO har nu sin 17:e ordförande. Tre av alla ordförande har varit män, den första och de två senaste. Den ordförande som suttit längst har varit Julius Håkansson med 19 år (1920-1939) följt av Brita Erikson med 14 år (1950-1965) och Aina Gustavsson med 13 år (1987-2000). En ordförande har suttit i genomsnitt 5,5 år.

Julius Håkansson, Saltsjö-Duvnäs, 1920-1939
Alva Pettersson, Nynäshamn, 1939-1944
Linnea Appelqvist gift Eklbom, Nyköping, 1944-1950
Brita Erikson, Sundbyberg, 1950-1964
Greta Sixtensson, Nacka/Jönköping, 1964-1970
Brita Fuglås, Skoghall, 1970-1972
Marie-Louise Nilsson, Skellefteå/Oskarshamn, 1972-1976
Kerstin Pettersson, Malmberget, 1976-1978
Anita Gustavsson, Stenungsund, 1978-1981
Inga-Britt Carlberg, Luleå, 1981- 1982
Gunilla Antonsson, Örebro, 1982-1987
Aina Gustavsson, Rättvik, 1987-2000
Ann-Sofie Appelblad, Umeå, 2000-2006
Eva-Marie Andersson, Malmö, 2006-2008
Siv Bringetun, Stockholm, 2008-2011
Bo Sjöberg, Pajala, 2011-2013
Jim-Alex Minorsson Hirschi, Göteborg/Styrsö, 2013-2017 
Gunilla Nordberg, Surahammar, 2017-2018
Anette Owén, Örebro, 2018-