Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Förtroendevalda 2020 tills föreningen är nedlagd

Styrelse för Föreningen Social Omsorg och stipendiefonden

Ordförande: Anette Owén, Mobil: 070-534 66 96, 
Enhetschef Vård- och omsorgsboende, Örebro kommun.
Anette valdes in i styrelsen 2012 blev vice ordförande 2015 och ordförande 2018.

Sekreterare: Ove Lindroth, Mobil:: 070-811 75 36
Anhörigkonsulent, Nacka kommun.
Ove valdes in i styrelsen 2011 och blev sekreterare 2012.

Kassör: Bo Sjöberg Mobil: 070-357 71 88.
Pensionerad IT/data-handläggare och tidigare hemtjänstchef,Pajala kommun.
Bo valdes in i styrelsen sedan 2010 och var ordförande 2011-2013. Bo har varit kassör sedan 2011.

Kontakta styrelsen via e-post: info@fso.nu 

Revisorer

Zenita Cider

Harriet Kristensson