Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Yrken inom FSO

När styrelsen skickade ut en enkät till medlemmarna hösten 2012 med frågor om hur föreningen kan utvecklas, fanns frågan om vilket yrke de som svarat har. Här är förteckning över de angivna yrken som medlemmar inom FSO har. I enkäten sorterades yrken under sex huvudkategorier: chefer, verksamhetsutvecklare, lärare/lektor, handläggare, konsulent och annat.

Chefer:
Arbetsledare
Enhetschef
Områdeschef
Verksamhetschef

Verksamhetsutvecklare:
Kvalitetsutvecklare
Utvecklingsledare/Verksamhetsutvecklare
SAS - Socialt ansvarig socionom och liknandeLärare/lektor:

Handläggare:
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Konsulent:
Anhörigkonsulent
Anhörigstödjare

Annat:
Administratör
Avdelningsordförande
Assistent
Boendestödjare
Forskare
Färdtjänstansvarig
Förebyggare
Gruppledare/Handledare
Informatör
IT-ansvarig
Kurator
Personalspecialist
Planeringsledare
Produktutvecklare
Projektledare
Sjuksköterska
Socialsekreterare
Systemförvaltare
Utredare
Äldreinformatör