Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Brukarorganisationer

Afasaiförbundet
 
Autism- och Aspergerförbundet
 
DHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Demensförbundet

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Funkaportalen

Förbundet Sveriges dövblinda

Handikappförbunden

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnkoll

Hörselskadades riksförbund

LSS-guiden

NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

PRO - Pensionärernas RiksOrganisation

Reumatikerförbundet

RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar

SeniorNet Sweden

SPF - Sveriges PensionärsFörbund

Sveriges dövas riksförbund

Svenska epilepsiförbundet

RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Anette Owén
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter