Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Fackförbund och yrkesföreningar

Akademikerförbundet SSR
 
Föreningen Socionomer inom Familjhemsvården - FSF

Geropsykologer

IFSW - International Federation of Social Workers

Mind

SGS - Sveriges Gerontologiska Sällskap

Socialpsykiatriskt forum

Vision

Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Anette Owén
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter