Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Här lägger vi ut skrivelser och rapporter

FSO:s synpunkter till livsmedelsverkets reviderade råd inom äldreomsorgen (2017). Läs yttrandet här!

Livsmedelsverkets förslaget på livsmedelsverkets reviderade råd (2017), här!

FSO:s yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " (2017). Läs yttrandet här!

Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Läs del 1 här, del 2 här!

Skrivelse om socionomutbildningarna till utbildningsminister, universitetskanslerämbetet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Högskolor och universitet med socionomprogram, fackliga organisationer med flera (sänd 2016-01-24)

Yttrande över yrkeslärarutbildningen sänd till Utildningsdepartementet

Gun-Britt Trydegårds rapport Utbildas socionomer till generalister eller specialister? En kartläggning av socionomutbildningarna som presenterades på årsmötet 2015.  

Rapport om FSO:s framtid Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? (2013). Rapporten bygger på underlag från medlemsenkäter hösten 2012 och work shop i samband med årsmötet 2013. I rapporten finns även styrelsens svar och hur vi arbetar vidare med frågorna.

Äldreomsorgens chefer missar utbildningssatsning Dagens samhälle 27 oktober 2013