Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Här lägger vi ut skrivelser och rapporter

Skrivelse om socionomutbildningarna till utbildningsminister, universitetskanslerämbetet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Högskolor och universitet med socionomprogram, fackliga organisationer med flera (sänd 2016-01-24)

Yttrande över yrkeslärarutbildningen sänd till Utildningsdepartementet

Gun-Britt Trydegårds rapport Utbildas socionomer till generalister eller specialister? En kartläggning av socionomutbildningarna som presenterades på årsmötet 2015.  

Rapport om FSO:s framtid Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? (2013). Rapporten bygger på underlag från medlemsenkäter hösten 2012 och work shop i samband med årsmötet 2013. I rapporten finns även styrelsens svar och hur vi arbetar vidare med frågorna.

Äldreomsorgens chefer missar utbildningssatsning Dagens samhälle 27 oktober 2013

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Gunilla Nordberg
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter