Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Stipendiefond

Reglemente för Föreningen Social Omsorgs stipendiefond

Ansökan ska göras till styrelsen senast den 31 maj varje år.

Medlem i FSO kan ansöka om ekonomiskt stöd vid t.ex.:

-fortbildning
-seminarier
-studiebesök
-litteratur vid studier
-eller liknande som riktats mot social omsorg

I ansökan ska en beskrivning av aktiviteten finnas samt syftet klart framgå.

Bifoga handling som kan styrka din ansökan.

Det är viktigt att göra ansökan i god tid innan aktiviteten, så att styrelsen hinner behandla och besluta i ärendet.

Av de medel som finns i stipendiefonden kan 10 000 kronor användas per år.

Som motprestation för erhållna medel skall den som fått ett stipendium skriva i vårt nyhetsbrev och/eller på hemsidan om den aktivitet man deltagit i.


Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Anette Owén
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter