Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Årsmöte 2020

Kallelse

Fullmakt

Förslag till föredragningslista


Årsmöteshandlingar (HANDLINGARNA LÄGGS UPP SOM LÄNKAR VARTEFTER DE BLIR FÄRDIGSTÄLLDA)

Verksamhetsberättelse 

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Styrelsens förslag på upplösning av föreningen

Styrelsens förslag på revidering av reglemente vid beslut om upplösning

Stipendiefondens styrelse förslag på ändring av stipendiefondens stadgar samt överlämnande av stipendiefondens medel

Styrelsens förslag på hur övriga fonderade medel och inventarier ska disponeras, säljas eller överlämnas